Zimski Seminar II

Zimski Seminar II

Novosti, 10.3.2021.

Sirana Runolist – Krasno, Zavižan,

05.03.-07.03.2021.

Seminar Zima II održan je na Velebitu u području Zavižana.

Na seminaru je bilo 10 polaznika, stručni suradnik i dva asistenta.

Uvjeti su bili odlični tako da smo uspješno obavili planirane radnje. Upoznali smo se sa opremom koja se koristi prilikom kretanja po snježnim i zaleđenim površinama. Upotreba cepina i dereza na različitim vrstama terena, zaustavljanje sa cepinom, izrada više tipova sidrišta.

Polaznici seminara pokazali su veliku zainteresiranost za usvajanje prenesenog znanja. S obzirom da su došli sa dobrim predznanjem bilo je ugodno raditi i prenositi nova znanja.

Željko Novak – stručni suradnik i voditelj seminara

Robert Pfarrer – asistent

Dražen Dugac – asistent