ZAKLJUČAK UPRAVNOG ODBORA od 09.04 2009.

Novosti, 1.3.2011.

Temeljem članka 30. Statuta Saveza gorskih vodiča Hrvatske Upravni odbor Saveza gorskih vodiča Hrvatske na svojoj sjednici, održanoj 9.4.2009. donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

I
Prima se na znanje Mišljenje Državnog inspektorata RH, upućeno predsjedniku Saveza gorskih vodiča Hrvatske, u svezi pružanja turističkih usluga u ostalim oblicima turističke ponude koje uključuju športsko-rekreativne i / ili pustolovne aktivnosti Klasa: 334-09/09-01/31, Urbroj: 556-07-02-09-2 od 26. veljače 2009.

II
Upućuju se svi članovi Saveza gorskih vodiča Hrvatske da u svim slučajevima kada dođu do saznanja da pojedine pravne i / ili fizičke osobe pružaju usluge u turizmu suprotno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) i drugim odgovarajućim propisima da ista saznanja obvezno prijave nadležnim područnim jedinicama Državnog inspektorata RH, ovisno o području na kojem se takve usluge pružaju.
Pozivaju se svi članovi Saveza gorskih vodiča Hrvatske, koji podnesu odgovarajuće prijave nadležnoj područnoj jedinici Državnog inspektorata RH u smislu ovog Zaključka, da o svojem postupanju obavijeste Tajništvo Saveza gorskih vodiča Hrvatske.

III
Ovaj Zaključak stupa na snagu i primjenjuje se od dana njegova donošenja.
Ovaj Zaključak će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Saveza gorskih vodiča Hrvatske.

Broj: ___________
Zagreb, 9. travnja 2009.

Predsjednik
Saveza gorskih vodiča Hrvatske