ORGANIZACIJA SAVEZA GORSKIH VODIČA HRVATSKE

Ustrojstvo

UPRAVNO-IZVRŠNA TIJELA:

SABOR: redovni članovi
PREDSJEDNICA: Tatjana Zajec
UPRAVNI ODBOR: Gabi Gabelica, Krešimir Gracin, Jura Jankov, Robert Pfarrer, Tatjana Zajec
NADZORNI ODBOR: Daniel Bara, Daniela Bucić-Petešić, Damir Šprljan
SUD ČASTI: Marko Šicel (predsjednik), Dražen Dugac, Zoran Filipović, (zamjenica: Vedrana Ligutić)

IZVRŠNA TIJELA:

DOPREDSJEDNIK: Robert Pfarrer
TAJNIK: Krešimir Gracin
UIMLA KOORDINATORI: Damir Šprljan i Jura Jankov
BLAGAJNICA: Vedrana Ligutić

STRUČNA TIJELA:

TEHNIČKA KOMISIJA: Robert Pfarrer (predsjednik), Gabi Gabelica, Srna Jenko Miholić
INSTRUKTORI: Vladimir Dika, Emilija Ebenspanger, Krešimir Gracin, Željko Novak, Robert Pfarrer
STRUČNI SURADNICI: Gabi Gabelica, Srna Jenko Miholić, Daniel Bara (privremeni)