Tečaj za Gorske Vodiče SGVH

Tečaj za Gorske Vodiče SGVH

Novosti, 17.3.2022.

Komna 10.-13.3.2022.

Gorski vodiči u Hrvatskoj promovirani su samo jednom 2004. godine i ovo je od tada prva nova generacija vodiča koja završava svoje školovanje.

Prolazili su tijekom godina ledenjake, skijali turno ture, penjali duge smjerove i ferate, vježbali naveze kao i navigaciju i orijenataciju te ono najvažnije – vođenje! Gorski vodiči mogu voditi i na kratkom užetu, a brojne su tehnike koje se izmjenjuju pri tom i u suhoj stijeni i na snijegu ili ledu.

Tu generaciju čine: Tatjana Zajec, Klemen Volontar, Dean Štrosar, Krešimir Gracin, Robert Pfarrer, Željko Novak, Franjo Kmet i Dražen Dugac.