Seminar “Penjanje dugih smjerova”

Seminar “Penjanje dugih smjerova”

Novosti, 4.6.2021.

Paklenica 05.’21.

Radilo se na obnavljanju već ranije usvojenih vještina,penjanju kratkih sportskih smjerova i komunikaciji. Također ponavljali su se sistemi izrada sidrišta – s fiksnim i promjenjivim smjerom te načini osiguravanja u dugim smjerovima, kao i najnovije promjene u istima koje preporučuju strane organizacije.Polaznici su imali priliku vježbati i korištenje raznih standardnih sistema za izradu međuosiguranja (čokovi, frendovi, klinovi…).