Sabor Gorskih vodiča Hrvatske 2023

Sabor Gorskih vodiča Hrvatske 2023.

U utorak, 12. prosinca 2023. godine, u Zagrebu održan je redovni godišnji sabor Saveza Gorskih Vodiča Hrvatske – UIMLA. Na saboru je sudjelovalo veći dio članova iz različitih dijelova Hrvatske i Slovenije.
Sabor je započeo predstavljanjem nove web stranice Saveza, koja je modernizirana i prilagođena potrebama i interesima gorskih vodiča i planinara. Web stranica sadrži informacije o Savezu, njegovoj povijesti, ciljevima, aktivnostima, edukaciji, članstvu, partnerima i kontaktima. Također, na web stranici se mogu pronaći i korisni savjeti, vijesti, galerija, kalendar događanja i linkovi za rezervaciju gorskih vodiča.
Nakon toga, sabor je nastavio s promocijom novih vodiča koji su uspješno završili svoju edukaciju i stekli međunarodno priznate diplome. Promovirano je ukupno 26 vodiča, od čega 2 gorska vodiča, 4 planinska vodiča i 20 turističko planinskih vodiča. Oni su dobili svoje značke i iskaznice, te su im čestitali predsjednica Saveza, predstavnici UIMLA, te njihovi mentori i kolege.
Zatim su podnesena izvješća o radu Saveza u protekloj godini, kao i o financijskom stanju i planovima. Izvješća su pokazala da je Savez ostvario značajne rezultate u područjima edukacije, promocije, suradnje. Također, Savez je sudjelovao u brojnim domaćim i međunarodnim projektima, seminarima i konferencijama vezanim za gorsko vođenje i planinarstvo. Savez je također izrazio zahvalnost svim svojim članovima, partnerima, sponzorima i donatorima koji su podržali njegov rad i razvoj.
Na saboru su također usvojena izvješća iz 2023. godine i prijedlog rada za sljedeću godinu, koji uključuje sljedeće točke:
Plan aktivnosti za 2024. godinu, koji obuhvaća organizaciju i sudjelovanje u raznim edukativnim, promotivnim, stručnim i rekreativnim događanjima vezanim za gorsko vođenje i planinarstvo, kao i razvoj i unapređenje kvalitete usluga i standarda gorskih vodiča.
Financijski plan za 2024. godinu, koji predviđa prihode i rashode Saveza, kao i načine njihovog ostvarivanja i kontroliranja, uzimajući u obzir potrebe i mogućnosti Saveza i njegovih članova.
Izvješće o prihodima i rashodima za 2023. godinu, koje prikazuje stvarno stanje financijskog poslovanja Saveza u ovoj godini, kao i usporedbu s planiranim i očekivanim rezultatima.
Izvješće NO za 2023. godinu, koje sadrži ocjenu rada i djelovanja Saveza i njegovih tijela, kao i prijedloge za poboljšanje i rješavanje eventualnih problema i nedostataka.
Izvješće Suda časti za 2023. godinu, koje iznosi podatke o eventualnim povredama etičkog kodeksa i pravilnika Saveza od strane njegovih članova, kao i o poduzetim mjerama i sankcijama.
Izvješće predsjednice o radu SGVH, koje sumira glavne aktivnosti i postignuća Saveza u protekloj godini, kao i izazove i prilike za budućnost.
Izvješće AGA UIMLA, koje informira o radu i odlukama godišnje skupštine UIMLA, međunarodne organizacije kojoj Savez pripada, kao i o suradnji i razmjeni iskustava s drugim nacionalnim asocijacijama gorskih vodiča.
Poslije sabora je organiziran domjenak i druženje okupljenih članova, koji su iskoristili priliku za razmjenu iskustava, ideja, savjeta i kontakata. Sabor je završio u veselom i prijateljskom ozračju, uz želju za još boljim i uspješnijim radom Saveza i vodiča u narednoj godini.