Riječ predsjednika

Poštovani,

Pred Vama su stranice Saveza gorskih vodiča Hrvatske. Nadam se da ste njima zadovoljni. Ako ima kakvih dopuna, tu smo da udovoljimo Vašim željama. Koncept SGVH-a najjednostavnije se može izraziti riječju holistički-cjelovit. Što to znači? Kroz naše programe usvajaju se potrebna znanja i vještine koje će, osim veće konkurentnosti na tržištu usluga, omogućiti kako osobni rast pojedinca tako i širenje mogućnosti planinskog vođenja kao načina zdravog življenja. Bez obzira na to za koji se od naših verificiranih programa odlučite, steći ćete specifična znanja, ovladati sustavima te usvojiti potrebne socijalne i komunikacijske vještine koje zahtjeva svaki posao, a posebno angažman vodiča u planinskom turizmu. Za svaki specifični predmet ponaosob pomno su od strane Sportskog učilišta, Saveza gorskih vodiča Hrvatske i Union of International Mountain Leader Associations formirani stručnjaci, gorski vodiči, instruktori te ostali stručni predavači, kako biste na izazove koji će biti pred Vama uspješno odgovorili. Nema dileme da je 2012. godina bila zabilježena kao značajna prekretnica u radu SGVH. U napredak inteziteta i sadržaj aktivnosti Upravni odbor je uložio mnogo truda i slobodnog vremena. Tijekom 2012. godine zabilježen je dinamičniji rad Upravnog odbora, načinjene su promjene u načinu rada i kadrovske promjene u Upravnom odboru. Visoki stupanj motiviranosti Upravnog odbora i komisija koje su izabrane te izuzetno proaktivni rad predsjednika. Angažirani broj suradnika u SGVH pokazuje veliki potencijal koji SGVH ima u realizaciji različitih projekata i potvrđuje opravdanost provedenih promjena. Program rada SGVH za 2012.-2016. predviđa da će većina energije biti usmjerena prema utvrđivanju i implementaciji novih politika, procedura i pravila, te stvaranju pretpostavki za uspješan rad u narednom četverogodišnjem razdoblju. U 2012. godini obilježili smo definiranje i oblikovanje novih dugoročnih projekata, kako je to bilo i planirano (UIMLA, Ministarstvo turizma, Hrvatski sabor – Odjel za turizam).Time je stvorena i bolja polazišna pozicija za razvoj aktivnosti u 2013. godini. Otvoren je dodatni prostor za rad na projektnom principu, a time će se u pojedinim strateškim područjima rada ostvariti dodatan napredak. Ukratko, nadam se da ćemo ostvariti cilj koji je postavljen za period od 2012. do 2016. godine. Proveli smo promjene u načinu rada, redefinirali smo prioritete i osigurali napredak prema strateškim ciljevima. Ostvarenjem misije i dostizanjem vizije, SGVH njeguje određene temeljne vrijednosti. Naša misija je razvoj i podizanje kvalitete planinskog turizma, usluga u specifičnim oblicima turizma, a posebno u pustolovnom turizmu. Jedina smo udruga koja kroz Hrvatsku olimpijsku akademiju ima Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 13. lipnja 2000. godine za školovanje zvanja PLANINSKI VODIČ, VODITELJ SKIJANJA i GORSKI VODIČ, a izobrazbu provode potvrđeni predavači po kriteriju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. SGVH vode i za njega rade istinski ljubitelji i poznavatelji prirode, planina, profesionalci s velikim iskustvom i praktičnim znanjem, iskusni organizatori velikih i malih događanja. Naši instruktori su certificirani instruktori (FFK , HOA i UMLA) za alpinizam, orijentaciju, planinsko vođenje, sportsko penjanje, te vodiči biciklizma. Važnost razvoja sustava obrazovanja odraslih posebno ističe Europska unija. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta aktivno se uključilo u provedbu Novog plana za obrazovanje odraslih za razdoblje 2012.-2014. pod nazivom “ONE STEP UP”. Unija primjenjuje politiku stručnog usavršavanja koja podržava i upotpunjuje djelovanje država članica, pritom potpuno poštujući odgovornost države članice za sadržaj i organizaciju stručnog usavršavanja. Unija nastoji poboljšati početno i stalno stručno usavršavanje kako bi olakšalo stalnu integraciju stručnog kadra za tržište rada; olakšati pristup stručnom usavršavanju te poticati mobilnost predavača i polaznika, a posebno mladih ljudi; poticati suradnju na području izobrazbe između ustanova i tvrtki koje provode obrazovno i stručno usavršavanje. Unija i države članice potiču suradnju s trećim zemljama i nadležnim međunarodnim organizacijama (UIMLA, IFMGA) u području stručnog usavršavanja.Cjeloživotno profesionalno obrazovanje gorskih vodiča, voditelja skijanja, planinskih vodiča, te vodiča biciklizma jedno je od vodećih pitanja u svakoj zemlji, koje uz formalno obrazovanje podrazumijeva i profesionalni razvoj. Pritom je naglasak na permanentnom stručnom usavršavanju i profesionalnom rastu koji potječu iz politike cjeloživotnog učenja (neformalna izobrazba to ne zahtjeva).Važnu sastavnicu vodičke profesije čini stupanj njezine prepoznatljivosti. Zna se da pojedinac najbolje predstavlja profesiju kojom se bavi. Titula gorskog vodiča, voditelja skijanja, planinskog vodiča i vodiča planinskog biciklizma svjedoči o razini obrazovanja pojedinca, o vrsti obrazovanja, o poslu koji obavlja, mjestu gdje radi, tipu ekspertize koju pruža, mjestu u društvenoj podjeli rada, kodeksu ponašanja korisnicima usluga, dakle, titula simbolizira profesiju vodiča te dosta vjerno prikazuje vodiče sa svim njihovim osobitostima, kao i njegov položaj u društvu (Cindrić, 1995.).Zahvaljujući ovim stranicama u mogućnosti smo Vam puno toga dati, ali očekujemo da i Vi časni vodiči dopunjujete ove stranice svojim korisnim prilozima. Članstvo SGVH mora se sastojati od ljudi koji su motivirani, stručni i zadovoljni kako bismo zajedno što uspješnije funkcionirali. Dobro razumijevanje timskog rada i izgradnja tima važan je preduvjet za naš uspjeh.

 

 

Srdačno Vaš,

Predsjednik
Željko Gobec, prof.
Gorski vodič, instruktor UIMLA licenca, učitelj skijanja sa ISIA licencom