POLITIKA PRIVATNOSTI

SAVEZA GORSKIH VODIČA HRVATSKE

Udruga SAVEZ GORSKIH VODIČA HRVATSKE (u daljnjem tekstu: SGVH); OIB: 54638372850, u svojem sjedištu Zagreb, Ribnjak 2, kao voditelj obrade vaših osobnih podataka, koristi i štiti sve informacije koje nam dostavljate kada koristite web stranicu www.sgvh.hr.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e‐mail adresa, adresa stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Kako prikupljamo osobne podatke

Vaše osobne podatke prikupljamo, između ostalog, u slijedećim slučajevima:

  • ako nas izravno kontaktirate putem naše internetske stranice kako biste zatražili informacije i upite putem kontakata koji se nalazi na našoj stranci
  • ako nam naši partneri dostave vaše podatke na dozvoljen način
  • ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Podaci koje automatski prikupljamo

Kada posjetite naš web portal, možemo automatski prikupiti određene podatke o korištenju našeg web portala i druge statističke podatke o posjeti web portalu, koji mogu biti dijeljeni sa vanjskim partnerima Google ili Facebook.

Ove informacije se prikupljaju izravno od strane pružatelja usluga i podliježu pravilima privatnosti ili obavijesti tih usluga. U skladu s važećim zakonom SGVH nije odgovorno za politiku privatnosti tih pružatelja usluga.

S kime dijelimo informacije

Ozbiljno shvaćamo povjerenje koje nam pružate (imate u nas) te ni u kom slučaju nećemo dijeliti, prodavati ili iznajmljivati vaše osobne podatke drugima.

www.sgvh.hr stranice mogu sadržavati poveznice na stranice održavane od strane trećih osoba, čije se informacije i pravila privatnosti razlikuju od naših. Nismo odgovorni za informacije ili pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti koja se primjenjuju od strane tih trećih osoba. Savjetujemo da pročitate pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti svih Internet stranica trećih osoba prije posjete ili predaje kakvih osobnih podataka ili drugih informacija putem takvih Internet stranica.

Zapamtite da ako posjećujete druge internetske stranice, uključujući i stranice naših partnera, oglašivača, trgovaca ili druge stranice koje su povezane s našom stranicom, te druge stranice mogu prikupljati osobne i neosobne podatke o vama. Prakse u vezi informacija tih drugih stranica nisu obuhvaćene ovom Politikom. www.sgvh.hr nema obvezu ni odgovornost za te stranice ili njihove vlastite politike.

Otkrivanje osobnih informacija za pravne svrhe te zaštita stranice www.sgvh.hr i ostalih: www.sgvh.hr zadržava pravo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama ako vjeruje da je to nužno da se:

udovolji zahtjevima zakona ili kao odgovor na bilo kakav zahtjev od strane tijela nadležnih za provedbu zakona u vezi s kaznenom istragom, odnosno državnih ili upravnih tijela u vezi s parničnim postupkom koji je u tijeku ili administrativnom istragom. Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

kada imamo razloga vjerovati da je otkrivanjem ovih podataka potrebno identificirati, kontaktirati ili pokrenuti pravne mjere protiv nekoga tko može biti uzrok povrede vama, ili na neki drugi način, povređivanjem ili uplitanjem u prava, vlasništva ili rad www.sgvh.hr te drugim korisnicima naših internetskih stranica ili drugima koji bi mogli biti oštećeni takvim aktivnostima

zaštite ili obrane naša zakonska prava ili vlasništvo, www.sgvh.hr ili naši korisnici ili

istraže, spriječe ili poduzmu mjere u vezi nezakonitih aktivnosti, mogućih prijevara, situacija koje uključuju potencijalne prijetnje fizičkoj sigurnosti neke osobe ili kršenju odredbi i uvjeta korištenja www.sgvh.hr.

Kako se vaši podaci mogu koristiti

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih osnova. Opravdane osnove za obradu podataka su, između ostalog, legitimni interes, ugovorna obveza, zakonska osnova i suglasnost. Obradu na temelju legitimnog interesa koristimo za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim edukacijama i uslugama, u svrhu održavanja najviših standarda edukacija i usluga iz naše ponude. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih korisnika odmjerena su u odnosu na naš interes da obrađujemo podatke u navedenu svrhu.

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje usluge ili izvršenje ugovorne ili zakonske obveze.

Koristimo direktni marketing temeljem Vaših osobnih podataka kako bi Vas informirali o novostima i promocijama u našem radu, o posebnim pogodnostima, o prezentacijama, edukacijama, kao i o našim nastupima na izletima, sajmovima, konferencijama, te ostalim događanjima isključivo uz Vašu suglasnost.

Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Podliježemo zakonima Republike Hrvatske, kao i nadnacionalnim propisima, i dužni smo ih se pridržavati, uključujući pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka

Zaštita i sigurnost vaših osobnih podataka najvažniji nam je zadatak i prioritet. Iz tog razloga obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s Uredbom, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite za sprječavanje neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja osobnih podataka. Podaci se čuvaju na računalu zaštićenom pristupnom lozinkom te u

datoteci zaštićenoj lozinkom. Pristup vašim osobnim podacima u evidenciji članova nije moguć preko naše web stranice.

Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Slanjem upita na kontakte koji se nalaze na kontakt stranici www.sgvh.hr, Korisnik daje zasebnu suglasnost (privolu) za obradu njegovih osobnih podataka u svrhu direktnog marketinga.

Obvezujemo se čuvati privatnost osobnih podataka svih Korisnika, te ćemo s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (679/2016) EU te drugim važećim nacionalnim primjenjivim propisima.

Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te ostalim propisima koji se odnose na zaštitu podataka, u cilju zaštite povjerljivosti osobnih podataka, posebno se obvezujemo postupati s podacima Korisnika u skladu sa zakonom i dobroj vjeri, prikupljati podatke isključivo u točno određene i zakonite svrhe, ne prosljeđivati podatke bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne privole, ne prosljeđivati vaše osobne podatke državama izvan područja EU ako ta država ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka; osigurati primjerenu, sigurnu pohranu vaših osobnih podataka, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju; osigurati točnost vaših osobnih podataka; osigurati obradu osobnih podataka samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno; poduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi sprječavanja uništenja, oštećenja ili gubitka osobnih podataka.

Za slučaj da više ne želite da na bilo koji način obrađujemo vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos vaših podataka, o tome nas obavijestite, i to putem e‐mail poruke na e‐mail adresu gdpr@sgvh.hr .

Možda ćemo vas kontaktirati radi provjere autentičnosti zahtjeva. Neće biti izbrisani oni podaci koji se obvezno čuvaju nakon prestanka eventualne pretplate prema propisima iz područja računovodstvenog i poreznog prava.

Korisnik koji je fizička osoba može u bilo kojem trenutku zatražiti da mu/joj:

Omogućimo pristup katalogu prikupljanja osobnih podataka;

Potvrdimo obrađuju li se podaci u odnosu na Korisnika te omogućiti pregled osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane osobnih podataka i da ih kopira;

Proslijedimo osobne podatke koji su sadržani u sustavu pohrane podataka;

Pružimo popis trećih osoba kojima su preneseni osobni podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu;

Pružimo informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje osobne podatke sustav pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade;

Pružimo informacije o svrsi obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu;

Rok čuvanja podataka

Vaše ćemo osobne podatke čuvati za vrijeme potrebno za postizanje odgovarajućih opisanih svrha, tj. sve dok želite ostati s nama u kontaktu i dok želite primati naše obavijesti sukladno privoli koju ste nam dali prilikom pristupanju članstvu udruge, odnosno dok ne povučete privolu koju ste nam dali u

određene svrhe. Osobne podatke čuvamo dulje od navedenog roka samo ako je to obvezujuće važećim propisima u RH ili nadnacionalnim zakonodavstvom.

Ukoliko, i kada, zaprimimo vaš zahtjev za brisanjem podataka, opoziv privole, zahtjev za ograničenjem obrade Vaših osobnih podataka, odnosno bilo koji sličan prigovor, odmah ćemo postupiti prema vašem zahtjevu, te će pohrana osobnih podataka u određenom roku biti jedini način njihove obrade prije njihova trajnog brisanja.

Navedena prava možete ostvariti slanjem pismenog zahtjeva na gdpr@sgvh.hr .

Evidencija članova udruge ažurira se jednom godišnje. Tijekom ažuriranja brišu se svi vaši podaci osim onih propisanih Zakonom o udrugama.

Prigovor

Ukoliko imate prigovore na obradu vaših podataka, možete uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i nacionalnom zakonodavstvu.

Savez Gorskih Vodiča Hrvatske

U Zagrebu, 25. svibnja 2018.