Obavijest članovima

Novosti, 8.3.2017.

Molimo sve članove SGVH koji se namjeravaju baviti edukacijom novih članova da se prijave za rad na pojedinim katedrama. Prijave slati tajnici Emiliji Ebenspanger na e-mail emilija35@gmail.com najkasnije do 03.04.2017.

Prijaviti se možete na jednu ili više katedri.

Nakon kompletiranja „nastavnog kadra“ svaka pojedina katedra napravit će program, utvrditi standarde, predložiti eventualne promjene i to prezentirati UO SGVH na usvajanje.

Kalendar aktivnosti:

  • Orijentacijski tečaj: 31.03.-02.04 i 07.-09.04.2017.
  • Vježbe za licencu: 18.-19.03. i 14.-15.10.2017.
  • Ispiti za planinske vodiče: 21.-23.04.2017.
  • Penjački tečaj: druga polovica listopada 2017.
  • Zimski tečaj: 31.03.-02.04.2017.