Ustrojstvo

UPRAVNO-IZVRŠNA TIJELA:

SABOR: redovni članovi

PREDSJEDNIK: Vladimir Dika

UPRAVNI ODBOR: Anton Bikić, Vladimir Dika, Željko Gobec, Krešimir Gracin, Ante-Tonči Buličić, Robert Pfarrer i Damir Šprljan

NADZORNI ODBOR: Marija Gobec, Vladimir Beštak, Jura Jankov

SUD ČASTI: Milan Ivić, Emilija Ebenspanger, Tomislav Muhić (zamjenici: Stjepan Kuzminski, Bruno Šibl, Tatjana Zajec)

IZVRŠNA TIJELA:

DOPREDSJEDNIK: Anton Bikić

TAJNIK: Krešimir Gracin

TEHNIČKI TAJNIK i UIMLA KOORDINATOR: Damir Šprljan

BLAGAJNIK: Robert Pfarrer

STRUČNA TIJELA:

TEHNIČKA KOMISIJA: Željko Gobec (predsjednik), Vladimir Dika, Željko Novak

INSTRUKTORI: Vladimir Dika, Emilija Ebenspanger, Željko Gobec, Milan Ivić, Dragutin Kralj

STRUČNI SURADNICI: Željko Novak, Srna Jenko Miholić, Vladimir Furač, Marina Šojat, Klemen Volontar, Krešimir Gracin

Stručni dio Nastavnog plana i programa SGVH (teorijska i praktična nastava): Željko Gobec prof., voditelj obrazovnog programa