Riječ predsjednice

Iz objavljenih viđenja, poslanja i ciljeva Saveza gorskih vodiča Hrvatske (SGVH) mogu se izdvojiti osnovni postulati osnivača:

„Zaštita prirodnih ljepota Republike Hrvatske kroz ekološki održivi vid turizma, planinski ekoturizam. Takav turizam moguć je između ostalog bavljenjem časnim i poštenim vodičkim poslom uz kontinuirano praćenje razvoja te ulaganje u kadrove sposobne da stručno i profesionalno odgovore na sve zahtjeve koji se pred njih stavljaju kako bi u konačnici došli u položaj ključnog čimbenika u cjelogodišnjoj ekoturističkoj ponudi Hrvatske.“

Kako bi SGVH bio na tragu onih načela na kojima počiva, različita su polja djelovanja u smjeru kojih želimo nastaviti put.

Kao prvo to su stalna i obavezna izobrazba vlastitih kadrova, jer jedino sustavnim vježbanjem i ponavljanjem usvojenih znanja i vještina moguće je jamčiti visoku razinu koju predstavlja značka koju nose SGVH/UIMLA vodiči. 

Zatim izobrazba novih članova u sustavu školovanja koji je prilagođen zahtjevima tržišta outdoor turizma, odnosno aktivnog i pustolovnog turizma kako je on zakonski definiran, kao i smjeru u kojem se tržište razvija. U samom članstvu SGVH postoje pojedinci koji imaju relevantno znanje i iskustvo, a koje su voljni prenijeti na ostale članove. To se prije svega odnosi na starije članove čije je iskustvo i znanje od neprocjenjiva značaja za SGVH, ali i na članove iz drugih država koji su se pozicionirali u svojim matičnim državama i na međunarodnome tržištu.

Suradnja s planinarskim i turističkim organizacijama kao i nastavak dosadašnje dobre suradnje s UIMLA-om, ali i svim drugim relevantnim inozemnim organizacijama koje bi mogle pomagati interesima članstva SGVH također su jedan od važnih čimbenika budućeg rada. Suradnja s regulatornim i državnim tijelima usko se veže uz suradnju sa strukovnim tijelima.

I na kraju, ali ne manje važno, transparentna komunikacija i odnos s članstvom, jer SGVH postoji zbog svojih članova. 

Savez gorskih vodiča Hrvatske je udruga profesionalnih planinskih/gorskih vodiča te kao takva mora osigurati kontinuirano održavanje i unapređivanje znanja svojih članova te biti spona između svojih članova i tržišta. Također, mora održavati konstruktivan dijalog sa svim relevantnim sudionicima – i tržišnim i regulatornim – na način da se prihvati realno stanje, potrebe tržišta te standardi struke. Nova vremena zahtijevaju nove, fleksibilnije i efikasne pristupe. Time bi se i nadalje mogao održati interes za školovanje, što i je osnovna svrha Saveza, te bi se stvorili novi kadrovi prijeko potrebni za opstanak i budućnost SGVH. 

                                                                  Predsjednica Saveza gorskih vodiča Hrvatske:

                                                                               Tatjana Zajec, dr.med.vet. 

Zagreb, 13. ožujka 2019. godine