Povijest

Već su prvi posjetitelj gora i planina, bez obzira na razloge odlaska, tražili usluge vodiča. Prvi vodiči bili su ljudi koji su živjeli na nekom području i dobro ga poznavali. No, kako su prapočetci vođenja bili obično vojne naravi, to su i prvi vodiči najčešće svoje usluge davali vojsci, jer nisu imali drugog izbora. Tek u 19. stoljeću građanski sloj otkriva čari odlaska u prirodu iz znanstvenih, ali i sasvim rekreativnih pobuda. Služe se uslugama vodiča iz redova mjesnog stanovništva i za to im plaćaju. Sve više takvih posjetitelja značilo je i sve više novca, pa neki odlučuju svoja tradicionalna zanimanja zamijeniti novim. Možemo ih slobodno nazvati prvim strukovnim vodičima. U svom su se radu ograničavali na područje gdje su živjeli. U prednosti su bili oni koji su poznavali i druge krajeve, pa je dobrim gorskim vodičima postala očita potreba raspolagati širokim znanjem. Nije to bilo samo puko poznavanje područja, nego i opreme potrebne za uspješno svladavanje prepreka. Dobrodošlo je poznavanje biljaka i životinja koje mogu poslužiti za hranu, te načina kako ih upotrijebiti. Trebalo je znati mnogo toga kako bi sigurnost u gori bila na prvom mjestu.

Savez gorskih vodiča Hrvatske (SGVH) je prva i jedina samostojna strukovna vodička udruga u Republici Hrvatskoj. Osnovan je 30. studenog 1996. godine i logičan je slijed razvoja vodičke djelatnosti u turizmu. Osnivači SGVH su vodiči s dugogodišnjim iskustvom. Oni su zaključili da samo ovakvo vodičko ustrojstvo može udovoljiti sve većim i složenijim zahtjevima koji se postavljaju pred gorske vodiče. Jasno je da takav rad traži njihovo stručno osposobljavanje.

Školovanje vodiča u SGVH je jedna od osnovnih zadaća ovog saveza. Po uzoru na vodička ustrojstva drugih zemalja razrađen je sustav školovanja u stupnjevima, prilagođen zahtjevima različitih kategorija vodiča. Kandidat koji želi postati gorski vodič treba proći osam stupnjeva školovanja: osnovni vodički tečaj, napredni vodički tečaj, osnovni skijaški tečaj, napredni skijaški tečaj, penjački, orijentacijski i ledenjački tečaj, te turno skijaški tečaj. Prije toga treba upisati školovanje na Sportskom učilištu i položiti propisane predmete.

Sjedište SGVH je u Zagrebu, na adresi Ribnjak 2 gdje se održavaju redoviti sastanci utorkom od 19 sati. Prva predsjednica SGVH je bila Marija Gobec, drugi predsjednik bio je Željko Gobec, a treći predsjednik bio je Vladimir Dika. Sadašnja predsjednica je Tatjana Zajec.

Naša prva predsjednica Marija Gobec.