Nastavni plan i program SGVH

Nastavni plan i program SGVH

Novosti, 24.2.2011.

 

 
NASTAVNI PLAN I PROGRAM SGVH
 

 

 
 
                         Untitled-1             Untitled-3
 
I. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
1. Planinski vodič = 245 sati nastave
1.1. Opći dio programa – 75 sati nastave
osnove sportske medicine – 15 sati
kineziološka metodika – 15 sati
osnove psihologije sporta – 20 sati
osnove teorije treninga – 25 sati
1.2. Posebni dio programa – sportska specijalnost – 170 sati nastave
osnovni vodički tečaj – 61 sat
alpinistički tečaj – 55 sati
orijentacijski tečaj – 54 sata
Po završenom osposobljavanju polaznik je osposobljen za PLANINSKOG VODIČA.

2. Voditelj skijanja = 315 sati nastave
2.1. Opći dio programa – 75 sati nastave
planinski vodič (položen opći dio programa) – 75 sati
2.2. Posebni dio programa – sportska specijalnost – 240 sati nastave
planinski vodič (položen posebni dio programa) – 170 sati
osnovni program za učitelje skijanja – I. dio tečaja za učitelje skijanja po Programu Ministarstva prosvjete i sporta – 60 sati
ILI
osnovni skijaški tečaj – 30 sati
napredni skijaški tečaj – 30 sati
Po završenom osposobljavanju polaznik je osposobljen za VODITELJA SKIJANJA (315 sati nastave).

II. PROGRAM USAVRŠAVANJA

1. Gorski vodič = 515 sati nastave
1.1. Opći dio programa – 130 sati nastave

voditelj skijanja (položen opći dio programa) – 75 sati
osnove sistematske kineziologije – 10 sati
funkcionalna anatomija – 10 sati
osnove sportske fiziologije – 20 sati
osnove kineziološke statistike i informatike – 15 sati
1.2. Posebni dio programa – sportska specijalnost – 385 sati
voditelj skijanja (položen posebni dio programa) – 240 sati
napredni vodički tečaj – 50 sati
ledenjački tečaj – 50 sati
tečaj turnog skijanja – 55 sati
– skijanje izvan uređenih površina
– penjanje po neuređenim skijaškim terenima
– spuštanje po neuređenim skijalištima
Po završenom usavršavanju (kompletan Opći dio programa + Posebni dio programa) polaznik je usavršen za GORSKOG VODIČA.
NAPOMENA:
1. Opći dio nastave bit će realiziran prema Programu osposobljavanja kadrova za obavljanje stručnih poslova u sportu (dalje u tekstu: Program) (“Glasnik” Ministarstva prosvjete, kulture i sporta Republike Hrvatske od 30. lipnja 1992. godine).

Polaznici osposobljavanja za PLANINSKOG VODIČA i VODITELJA SKIJANJA slušaju i polažu slijedeće predmete iz Općeg dijela programa:

osnove sportske medicine
kineziološku metodiku
osnove psihologije sporta i
osnove teorije treninga.
Polaznici usavršavanja za GORSKOG VODIČA slušaju i polažu preostale predmete iz Općeg dijela programa i to:
osnove sistematske kineziologije
funkcionalnu anatomiju
osnove sportske fiziologije i
osnove kineziološke statistike i informatike.
2. Posebni dio programa – sportske specijalnosti PLANINSKI VODIČ i VODITELJ SKIJANJA, polaznici slušaju i polažu prema navedenom programu, s time, da se polaznicima usavršavanja za GORSKOG VODIČA priznaju položeni predmeti iz programa osposobljavanja za planinskog vodiča i voditelja skijanja pa dodatno trebaju odslušati i položiti tečajeve iz posebnog dijela programa: napredni vodički tečaj, ledenjački tečaj i tečaj turnog skijanja.
prof. Željko Gobec
 

  

 
PREGLED PREDMETA OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PROGRAMA
OSPOSOBLJAVANJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA KADROVA
ZA POTREBE SAVEZA GORSKIH VODIČA HRVATSKE

 

 

 

PLANINSKI VODIČ

Red.
broj

Predmet

Trajanje

Broj sati

Ukupno

Predavanja

Vježbe

OPĆI DIO PROGRAMA
(75 SATI)

1.

Osnove sportske medicine

15

15

2.

Kineziološka metodika

15

15

3.

Osnove psihologije sporta

20

20

4.

Osnove teorije treninga

25

25

POSEBNI DIO PROGRAMA SPORTSKE SPECIJALNOSTI
(170 SATI)

5.

Osnovni vodički tečaj

9 dana

61

26

35

6.

Alpinistički tečaj

12 dana

55

18

37

7.

Orijentacijski tečaj

12 dana

54

24

30

Ukupno za realizaciju navedenog programa osposobljavanja utrošit će se 245 sati nastave.

VODITELJ SKIJANJA

OPĆI DIO PROGRAMA
(75 SATI)

1.

Planinski vodič – položen opći dio programa

75 sati

POSEBNI DIO PROGRAMA SPORTSKE SPECIJALNOSTI
(230 SATI)

2.

Planinski vodič – položen posebni dio programa

170 sati

3.

Osnovni program za učitelja skijanja – I. dio tečaja za učitelje skijanja po programu Ministarstva prosvjete i sporta

10 dana

60

20

40

ILI

4.

Osnovni skijaški tečaj

6 dana

30

6

24

5.

Napredni skijaški tečaj

6 dana

30

6

24

Ukupno za realizaciju navedenog programa osposobljavanja utrošit će se 305 sati nastave.

GORSKI VODIČ

OPĆI DIO PROGRAMA
(130 SATI)

1.

Voditelj skijanja – položen opći dio programa

75 sati

2.

Osnove sistematske kineziologije

10

10

3.

Funkcionalna anatomija

10

10

4.

Osnove sportske fiziologije

20

20

5.

Osnove kineziološke statistike i informatike

15

15

POSEBNI DIO PROGRAMA SPORTSKE SPECIJALNOSTI
(385 SATI)

6.

Voditelj skijanja – položen posebni dio programa

230 sati

7.

Napredni vodički tečaj

7 dana

50

15

35

8.

Ledenjački tečaj

6 dana

50

12

38

9.

Tečaj turnog skijanja

6 dana

55

13

42

Ukupno za realizaciju navedenog programa osposobljavanja utrošit će se 515 sati nastave.