Kontakt

SAVEZ GORSKIH VODIČA HRVATSKE

Zagreb, Ribnjak 2

mob: o99/2536724

e-mail: deda.gobec@gmail.com

Matični broj: 1521250

IBAN: HR7124840081101371506

OIB: 54638372850