Kodeks SGVH

KODEKS SAVEZA GORSKIH VODIČA HRVATSKE

Savez gorskih vodiča Hrvatske (SGVH) izradio je i usvojio Kodeks SGVH te načela i pravila ponašanja njegovih članova. Kodeks SGVH je skup osnovnih pravila i načela ponašanja članova SGVH prigodom provedbe odgojno-obrazovnih postupaka i vođenja.

Članovi SGVH se obvezuju poštivati i pridržavati:
– općih moralnih normi
– odredbi Kodeksa SGVH
– odredbi zakona i propisa kojima je utvrđeno područje rada gorskih vodiča
– svih normativnih akata Sportskog učilišta, Sportskog saveza grada Zagreba i Saveza gorskih vodiča Hrvatske

Članovi SGVH se obvezuju također:
– raditi prema dogovorenoj metodologiji i programu škole za gorske vodiče
– čuvati ugled SGVH i svih njegovih članova, što će tražiti i od grupe s kojom rade ili je vode, svojim stručnim znanjem te primjerenim ponašanjem na terenu i svim javnim mjestima
– posvećivati posebnu brigu svojoj službenoj odjeći (odora) te točnosti u izvršavanju svojih obveza jednako kao i čuvanju reda
– izvršavati sve zadatke koji proizlaze iz Statuta djelatnika u športu (Zakona o športu), paziti na ugled struke u osobnom i javnom životu te biti primjerom otvorenosti, istinoljubivosti i ljudskosti
– stalno održavati svoje tjelesne i duhovne sposobnosti
– brinuti se o napretku i usavršavanju tehnika i metoda poučavanja s ciljem lakšeg praćenja procesa stručnog, znanstvenog i organizacijskog napretka gorskih vodiča
– pomagati drugim članovima SGVH te se odnositi prema njima korektno i profesionalno
– brinuti se o pravilnom tumačenju ciljeva i zadataka vođenja kao i športa općenito, čime će doprinijeti razumijevanju mjesta i uloge gorskih vodiča kao dijela športa u svakodnevnom životu građana
– voditi računa o pravilnom korištenju licence koju posjeduje kao i ispravnom korištenju povlastica koje iz licence proizilaze
– “otvoriti oči” djeci prema ljepotama prirode i učiti ih pravilnom ponašanju u prirodi
– pomoći na uklanjanju već počinjene štete (npr. skupiti smeće) i pripomoći na “ekološkim gradilištima”
– ne pljačkati prirodu, ne brati zaštićene biljke ili odstranjivati cvijeće i drvo iz prirodnog odlagališta, čak i ako nisu pod direktnom zaštitom
– ne gaziti kroz šumu uzduž i poprijeko kako ne bi smetali životinjama u njihovom životnom prostoru
– izbjegavati nepotrebnu buku (npr. radio)

Članovi SGVH naročito skrbe o slijedećem:
– nismo sami u planinama te je potreban oprez u predjelima ugroženim od odrona kamenja
– potreban je poseban obzir prema fizičkim i tehničkim mogućnostima drugih (razum i poštivanje vlastitih mogućnosti u prošlosti su već spasili mnoge od nesreća i omogućili im da uživaju u planinama i u starim danima)
– gorski vodič je povjerljiva osoba ili pomagač, mentalni trener ili “risk manager” te sve ono što gost u njemu vidi ili traži, a naći će svakako kompetentnu osobu u poduhvatu osvajanja planinskog vrha, kao i zaštitnika bitnog za održanje prirode u netaknutom gorskom svijetu.

U Zagrebu, 31. prosinca 1999.

Predsjednica SGVH
Marija Gobec

 povratak