Kalendar zbivanja 2023.

*Plan rada SGVH za 2023:

 • Veljača
  • 1. – 5.           Skijaški/turno skijaški tečaj
  • 18. – 19.       Orijentacija i navigacija I – TPV (generacija 3)
  • 25. – 26.       Orijentacija i navigacija II – TPV (generacija 3)
 • Ožujak:
  • 4. – 5.           Vođenje – TPV (generacija 3)
  • 10. – 12.       Obnova licence za GV
 • Travanj:
  • 1. – 2.           Seminar za obnovu licence I + ispit
 • Svibanj:
  • 5. – 7.           Penjački tečaj I (školovanja za PV)
  • 11. – 14.       Penjački tečaj II (školovanja za PV)
 • Listopad:
  • 30.9. – 7.      Osnovni vodički tečaj (školovanja za PV)
  • 14. – 15.       Seminar za obnovu licence II – izlet
  • 21. – 22.       Ispit
 • Prosinac:
  • 12.               Godišnji Sabor

Op.A.

Plan edukacija i akcija je podložan promjenama ovisno o procjeni izvoditelja pojedine aktivnosti.

*Plan rada za 2023. godinu je preliminaran dok ga ne odobri Sabor.