kalendar zbivanja

Plan aktivnosti

2024.

(treba biti odobren na Saboru SGVH)

 

24.-27.1.

Skijaški/turno skijaški tečaj početnički nivo


7.-11.2.

Turno skijaški tečaj napredni nivo


16.-18.2.

Zimski seminar I

(školovanje za UIMLA IML)


23.-25.2.

Zimski seminar II

(školovanje za UIMLA IML)


2.-3.3.

Orijentacija i navigacija I – TPV

(generacija 4)


8.-10.3.

Obnova licence za GV


16.-17.3.

Orijentacija i navigacija II – TPV

(generacija 4)


23.- 24.3.

Vođenje – TPV

(generacija 4)


13.-14.4.

Seminar za obnovu licence I + ispit


3.-5.5.

Tečaj penjanja dugih smjerova

(školovanja za GV)


4.-7.7.

Ledenjački tečaj

(školovanja za GV)


12.-13.10.

Seminar za obnovu licence II + ispit


10.12.

Godišnji Sabor

2025.

 

22.-26.1.

Skijaški/turno skijaški tečaj početnički nivo


5.-9.2.

Turno skijaški tečaj napredni nivo


15.-16.2.

Orijentacija i navigacija I – TPV

(generacija 5)


22.-23.2.

Orijentacija i navigacija II – TPV

(generacija 5)


1.- 2.3.

Vođenje – TPV

(generacija 5)


(6) 7.-9.3.

Obnova licence za GV i napredni vodički tečaj

(školovanja za GV)


12.-13.4.

Seminar za obnovu licence I + ispit


9.-11.5.

Penjački tečaj I

(školovanja za PV)


15.-18.5.

Penjački tečaj II

(školovanja za PV)


27.9.-4.10.

Osnovni vodički tečaj

(školovanja za PV)


11.-12.10.

Seminar za obnovu licence II + ispit


9.12.

Godišnji Sabor