kalendar zbivanja

Plan aktivnosti

2023.

1. – 5.2.

Skijaški/turno skijaški tečaj


18.-.19.2.

Orijentacija i navigacija I – TPV

(generacija 3)


25. – 26.2.

Orijentacija i navigacija II – TPV

(generacija 3)


4. – 5.3.

Vođenje – TPV

(generacija 3)


10. – 12.3.

Obnova licence za GV


1. – 2.4.

Seminar za obnovu licence I + ispit


5. – 7.5.

Penjački tečaj I

(školovanja za PV)


11. – 14.5.

Penjački tečaj II

(školovanja za PV)


30.9. – 7.10.

Osnovni vodički tečaj

(školovanja za PV)


14. – 15.10.

Seminar za obnovu licence II – izlet


21. – 22.10.

Ispit (za PV)


12.12

Godišnji Sabor