Europska profesionalna kartica

Europska profesionalna kartica

Novosti, 7.4.2018.

Europska profesionalna kartica (EPC – poznat i kao Europska strukovna iskaznica) elektronički je postupak kojim možete zatražiti priznavanje svojih stručnih kvalifikacija u drugoj državi članici EU-a.

Tim se postupkom lakše i brže upravlja te je transparentniji od tradicionalnih postupaka priznavanja kvalifikacija: svoj zahtjev možete pratiti na internetu te ponovno upotrijebiti već učitane dokumente za podnošenje novih zahtjeva u drugim državama.
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_hr.htm

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_123_2342.html