Definicije licenci u SGVH

Nema komentara za prikaz.
Temeljem posebnih uvjeta u obrazovanju Saveza Gorskih Vodiča Hrvatske službene licence koje dodjeljuje Savez dijele se u četiri kategorije.
Planinski Vodič – PV

PV osnovni je standard u SGVH

Opseg standarda:

 • vođenje klijenata po planinarskim i drugim putevima i terenima koji ne zahtijevaju dodatnu opremu (walking, hiking, trekking)
 • vođenje klijenata po terenima koji zahtijevaju dodatnu tehničku opremu kao što su rukohvat, pojasevi, samoosiguravajući kompleti i sl. (Hiking, Trekking, Via Ferrata)
 • vođenje klijenata u kratkom stijenskom penjanju- vođenje klijenata po sportskim i penjačkim smjerovima u uvjetima suhe stijene
 • vođenje klijenata po snijegu i ledu, s i bez tehničkih pomagala (dereze, cepin, krplje, hodanje u navezu i sl.) 

Standard ne uključuje vođenje u alpinističkim turama, vođenje po ledenjacima, kao ni upotrebu skija i/ili opreme za ledno penjanje.

Voditelj skijanja – VS

VS je osnovni skijaški standard u SGVH

Opseg standarda:

 • vođenje klijenata po uređenim stazama za alpsko skijanje (skijališta)- vođenje klijenata po raznovrsnom zasniježenom terenu
 • planinsko (turno) skijanjeStandard ne uključuje vođenje grupa po ledenjacima, skijaško kretanje u navezu, kretanje po terenima gdje postoji opasnost od pada s visine.
Gorski Vodič – GV

GV je napredni standard u SGVH i zahtjeva posjedovanje titule PV

Opseg standarda:

 • vođenje klijenata po svim vrstama zasniježenog terena
 • vođenje klijenata po područjima gdje postoji lavinska opasnost
 • vođenje klijenata po smjerovima svih vrsta u uvjetima suhe stijene, zimskim i kombiniranim uvjetima
 • vođenje klijenata po ledenjacima
 • vođenje klijenata u alpinističkim turama

U slučaju da vodič posjeduje i licencu “Voditelj skijanja”odnosno ISIA međunarodnu licencu, standard uključuje i planinsko (turno) skijanje, skijaško kretanje u navezu te skijaško kretanje po terenima gdje postoji opasnost od pada s visine.

Međunarodni Planinski Vodič –

IML (International Mountain Guide po UIMLA standardima)

Opseg standarda:

 • vođenje, podrška i podučavanje klijenata u različitim planinama i gorama širom svijeta gdje vještine i oprema za alpinizam nisu nužne.
 • vođenje klijenata u predjelima gdje su nužni prelasci vodenih tokova- vođenje klijenata po područjima gdje postoji lavinska opasnost
 • vođenje klijenata na visokogorske hodačke ture (“high altitude treks”)
 • vođenje klijenata na ture s krpljama

Standard ne uključuje vođenje klijenata po ledenjacima osim po markiranim stazama.

 

ENGLISH

 

Definitions of licenses in SGVHIn accordance with the special requirements on education in the Association of Mountain Guides of Croatia, the official licenses that are awarded by the Association are divided into four categories.
Mountain Leader – ML (Planinski Vodič)

MG is the basic standard at AMGC

Scope of the standard:

 • Leading clients on hiking paths and terrain that does not require additional equipment (walking, hiking, trekking)
 • Leading clients on terrain which requires additional technical equipment such as handrails, harnesses, self-securing kits, etc. (hiking, trekking, via ferrata) 
 •  Leading clients in short cliff climbingLeading clients on sports and climbing routes in conditions of dry rock
 • Leading clients on snow and ice, with and without technical aids (crampons, ice-axe, snowshoes, roping up, etc.)
 • The standard does not include leading alpine tours, tours on glaciers nor does it include the use of skis and/or equipment for ice-climbing.
Ski Guide – SG (Voditelj Skijanja)

SG is the basic ski standard at AMGC

Scope of the standard:

 • Leading clients on prepared slopes for alpine skiing
 • Leading clients on various snow-covered terrains
 • Tour skiing

The standard does not include leading groups on glaciers, roping up on skis, ski activity on terrain where there is a danger of falls from heights.

Mountain Guide – MG (Gorski Vodič)

MG is an advanced standard at AMGC and the license of Mountain Leader is a prerequisite

Scope of the standard:

 • Leading clients on all types of snow-covered terrain
 • Leading clients on areas where there is danger of avalanches 
 • Leading clients on routes of all types of conditions: dry rock, winter and combined conditions 
 • Leading clients on glaciersLeading clients on alpine tours

In cases where the guide also has the licence of Ski Guide, namely the ISIA international license, the standard also includes alpine tour skiing, roping up on skis and ski activity on terrain where there is a danger of fall from heights. 

International Mountain Leader – IML

(International Mountain Leader according to UIMLA standards)

Scope of the standard:

 • Leading, supporting and teaching clients on various mountains around the world where skills and equipment for alpinism is not necessary 
 • Leading clients in areas where water crossings are necessaryLeading clients in areas where there is a danger of avalanches
 • Leading clients on high altitude treksLeading clients on tours with snowshoes
 • The standard does not include leading clients on glaciers unless there are marked routes.rts and climbing routes in conditions of dry rock
 • Leading clients on snow and ice, with and without technical aids (crampons, ice-axe, snowshoes, roping up, etc.)
 • The standard does not include leading alpine tours, tours on glaciers nor does it include the use of skis and/or equipment for ice-climbing.