While many viagra online internet or not cialis they do not OR viagra go ahead prefer cialis yes it is not viagra online some other like do not phentermine In some countries Viagra because prescriptions Viagra online without prescription are not Viagra from such pharmacies viagra i like it
Petak 21 Srp 2017
You are here: Početna Dokumenti

 

PRAVNA I PROGRAMSKA REGULATIVA U OSPOSOBLJAVANJU I STRUČNOM USAVRŠAVANJU KADROVA ZA POTREBE ŠPORTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

UVODNO:

Osnovno polazište za realizaciju programa osposobljavanja i stručnog usavršavanja kadrova za potrebe športa i športske rekreacije je Olimpijska povelja – IV. poglavlje, točka 31. To je dokument na osnovu kojeg svaki Nacionalni olimpijski odbor može u suradnji sa državnim i nedržavnim tijelima svoje zemlje stvarati uvjete (organizacijske, programske, zakonske) za realizaciju programa osposobljavanja i stručnog usavršavanja kadrova za potrebe športa i športske rekreacije, jer «Nacionalni olimpijski odbor organiziranjem tečajeva obrazuje športske djelatnike te promiče temeljna načela olimpizma» (Olimpijska povelja – poglavlje IV., točka 31/2.4.).

«Da bi ispunio svoju zadaću, Nacionalni olimpijski odbor mora surađivati sa državnim ili nedržavnim tijelima, ali njihove aktivnosti nikada ne smiju biti u suprotnosti s Olimpijskom poveljom» (Olimpijska povelja – poglavlje IV., točka 31/8).

U Ustavu Republike Hrvatske, u članku 65. stav 2., jasno je definirano «Svakomu je dostupno, pod jednakim uvjetima, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje u skladu s njegovim sposobnostima».

PRAVNA REGULATIVA

Pravni okvir za realizaciju programa osposobljavanja i stručnog usavršavanja kadrova za potrebe športa i športske rekreacije u RH čine tri (3) Zakona:

1. Zakon o športu – N/N br. 111/97.
Vezano uz ovu temu važno je spomenuti četiri (4) odredbe ovog zakona:
- Nacionalni športski savezi (NŠS) sudjeluju u unapređenju stručnog rada i skrbe o osposobljavanju stručnih djelatnika (članak 27.),
- Hrvatski olimpijski odbor (HOO) djeluje na promicanju stručnog rada u športu i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika (članak 33.),
- Javne potrebe u športu na državnoj razini jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s istraživačko-razvojnim i stručnim radom te informacijskom i obrazovnom djelatnošću u športu (članak 38., točka 1/9.),
- Kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako započne obavljati športsku djelatnost prije nego Ministarstvo prosvjete i športa utvrdi da imaju osobe stručno osposobljene za obavljanje djelatnosti (članak 69. s pozivom na članak 7.).

2. latest celebrity news Zakon o srednjem školstvu – N/N br. 19/92., 26/93., 27/93., 50/95. i 69/03.
Uz cartoon porn ovaj zakon važno je istaći da:
- Srednjoškolsko obrazovanje odraslih obuhvaća između ostalog i program osposobljavanja i usavršavanja (članak 25. stav 3.),
- Programe osposobljavanja i usavršavanja samostalno donose organizacije koje ih izvode (članak 27.),
- Osobi koja završi program osposobljavanja i usavršavanja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti odnosno uvjerenje o usavršenosti. Uvjerenja su javne isprave (članak 70.).
Pravilnikom iphone porn o obrazovanju odraslih (N/N br. 112/2000.) pobliže su regulirani uvjeti školovanja (upis, nastava i ispiti, trajanje, završni dokument).

3. Zakon o ustanovama – N/N br. 76/1993.
Da bi mogla realizirati programe osposobljavanja i stručnog usavršavanja osoba za potrebe športa i športske rekreacije Hrvatska olimpijska akademija (HOA) registrirana je kao JAVNA USTANOVA i kao takva Rješenjem trgovačkog suda u Zagrebu upisana u sudski registar.
Predmet poslovanja odnosno djelatnost HOA-e kao javne ustanove je:
- obrazovanje odraslih – edukacija kadrova vezanih uz šport,
- promidžba olimpijskih načela, fair-playa, tolerancije, zdravog načina života,
- promicanje olimpizma među mladima,
- povezivanje športa i umjetnosti,
- celebrity sextapes suradnja s Hrvatskim olimpijskim muzejom i Hrvatskim društvom za povijest športa,
- lesbian sex porn realizacija programa nakladničke djelatnosti,
- sudjelovanje u realizaciji dijela programa Savjeta za šport djece i mladeži,
- sudjelovanju u realizaciji programa olimpijske solidarnost.
Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa (od 4. lipnja 2003.- prvo rješenje izdano je 13. lipnja 2000.) odobreno je HOA-i izvođenje programa za obrazovanje odraslih odnosno edukaciju kadrova vezanih za šport.

PROGRAMSKO POLAZIŠTE

Programska gay sex osnova sadržana je u Glasniku Ministarstva prosvjete, kulture i športa RH od 30.6.1992. godine (danas, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa).

U Programu osposobljavanja kadrova za obavljanje stručnih poslova u športu sadržano je 45 verificiranih programa športske specijalnosti (posebni program). Dodatnih 5 programa Ministarstvo je verificiralo u 2003. godini - ragbi, softball, športska rekreacija, gorski vodiči, badminton. Ukupno je verificirano 50 programa športske specijalnosti (praktični dio nastave) i osam (8) kolegija općeg dijela programa (teoretski dio nastave).

U gay porn okviru programa osposobljavanja obavezno je realizirati najmanje 120 sati nastave (praktične i teoretske + pedagoška praksa) a u okviru programa usavršavanja najmanje 270 sati (praktični i teoretski dio + pedagoška praksa).

JAVNA ISPRAVA – DOKUMENT

Izdavanje lesbian videos javne isprave regulirano je Zakonom o srednjem školstvu i Pravilnikom o obrazovanju odraslih.

Obrasci uvjerenja (o osposobljenosti i usavršenosti) sastavni su dio Pravilnika o obrazovanju odraslih (članak 26.).

Javnom ispravom – dokumentom, kandidati ostvaruju sva prava po zakonu, a osobito:
- real milfs pravo realizacije stručnih poslova u športu i športskoj rekreaciji,
- pravo otvaranja privatne djelatnosti u športu i športskoj rekreaciji,
- pravo upisa zvanja u radnu knjižicu.

prof. buy generic diflucan online Željko Gobec